comunicapro: Enregistraments i postproducció, Sonorització i acústica, Creacions musicals solucions audiovisuals